پارسی نو » اخبار » ورزشی » برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال

برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال

لوگو جام جهانی 2018 , برنامه مسابقات فوتبال جام جهانی روسیه

در جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال که در کشور پهناور روسیه برگزار میشود ، تیم ملی فوتبال ایران برای پنجمین بار در این رقابت ها حضور پیدا کرده است. می توان به صراحت گفت پربیننده ترین رقابت ورزشی در کره خاکی ، جام جهانی فوتبال است که هر چهار سال یکبار و بین ۳۲ تیم راه یافته به این مسابقات انجام می شود.

تیم ملی فوتبال برزیل با ۵ بار قهرمانی در این رقابت ها ، پر افتخارترین تیم جهان لقب گرفته است. ایران در گروه ب با تیم های اسپانیا ، پرتقال و مراکش هم گروه شده که به نظر اکثر کارشناسان در گروه مرگ این رقابت ها قرار گرفته است.

تاریخ و زمان شروع اولین مسابقه جام جهانی ۲۰۱۸

سوت آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ و در ساعت ۱۹:۳۰ با دیدار بین تیم های روسیه و عربستان ، زده خواهد شد. این مسابقات به مدت یک ماه ادامه می یابد و دیدار فینال در تاریخ شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.


ساعت و تاریخ تمام دیدارهای مرحله گروهی

گروه A جام جهانی 2018

تیم های گروه A : روسیه – اروگوئه – مصر – عربستان

تاریخ و ساعت پخش بازی******
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰روسیهعربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰مصراروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰روسیهمصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰اروگوئهعربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰اروگوئهروسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰عربستانمصر

گروه B جام جهانی 2018

تیم های گروه B : اسپانیا –  پرتغال – ایران – مراکش

تاریخ و ساعت پخش بازی ***  ***
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰🇮🇷 ایرانمراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰اسپانیاپرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰پرتغالمراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰🇮🇷 ایراناسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰🇮🇷 ایران پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰مراکشاسپانیا

جام جهانی 2018 گروه C

تیم های گروه C : فرانسه – پرو – دانمارک – استرالیا

تاریخ و ساعت پخش بازی  ***  ***
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰فرانسهاسترالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰پرودانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰فرانسهپرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰استرالیادانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰دانمارکفرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰استرالیاپرو

جام جهانی 2018 گروه D

تیم های گروه D : آرژانتین – ایسلند – کرواسی – نیجریه

تاریخ و ساعت پخش بازی  *** ***
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰آرژانتینایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰کرواسینیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آرژانتینکرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ایسلندنیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آرژانتیننیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰کرواسیایسلند

جام جهانی 2018 تیم های گروه E

تیم های گروه E : برزیل – کاستاریکا – سوئیس – صربستان

تاریخ و ساعت پخش بازی  ***  ***
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰کاستاریکاصربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰برزیلسوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰برزیلکاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰سوئیسصربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰صربستانبرزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰سوئیسکاستاریکا

جام جهانی 2018 گروه F

تیم های گروه F : آلمان – مکزیک – سوئد – کره جنوبی

تاریخ و ساعت پخش بازی  ***  ***
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰آلمانمکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰سوئدکره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آلمانسوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰کره جنوبیمکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰کره جنوبیآلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰مکزیکسوئد

جام جهانی 2018 گروه G

تیم های گروه G : بلژیک – پاناما – تونس – انگلیس

تاریخ و ساعت پخش بازی  ***  ***
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰بلژیکپاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰انگلیستونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰بلژیکتونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰انگلیسپاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰انگلیسبلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰پاناماتونس

جام جهانی روسیه 2018 گروه H

تیم های گروه H : لهستان – سنگال – کلمبیا – ژاپن

تاریخ و ساعت پخش بازی  ***  ***
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰لهستانسنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰کلمبیاژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ژاپنسنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰لهستانکلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ژاپنلهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰کلمبیاسنگال

دانلود عکس لوگو جام جهانی 2018 روسیه فوتبال

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸

بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰


دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی

بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰


مکان و زمان دیدار نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸

بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰


تاریخ برگزاری دیدار رده‌ بندی جام جهانی ۲۰۱۸

بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰


زمان و ورزشگان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰


تاریخچه مختصری از جام جهانی فوتبال

جام جهانی فیفا (که همچنین با نام جام جهانی فوتبال یا بطور خلاصه، با نام جام جهانی شناخته می‌شود)، مسابقات حرفه‌ای فوتبال است که در ردهٔ مردان و بین اعضای فدراسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا) برگزار می‌شود. این مسابقات از سال ۱۹۳۰ بطور مرتب و هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود و تنها در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۶  و به علت جنگ جهانی دوم برگزار نشده‌است. قهرمان فعلی جهان، آلمان است که در سال ۲۰۱۴ قهرمان شد.

در حال حاضر، مسابقات در طی نزدیک به یک ماه و با حضور ۳۲ تیم بعلاوه کشور (های) میزبان برگزار می‌شود که به این مرحله از مسابقات، معمولاً مرحلهٔ نهایی جام جهانی گفته می‌شود. تیم‌ها برای ورود به مرحله نهایی جام، در طی ۳ سال قبل از آغاز آن، تلاش کرده و در نهایت به همراه کشور (های) میزبان در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند.

تاکنون ۲۰ جام جهانی برگزار شده‌است و تنها ۸ کشور موفق به فتح این مسابقات شدند که کشور برزیل با ۵ قهرمانی، پرافتخارترین تیم این رقابت هاست. همچنین برزیلی‌ها تنها تیم در دنیا هستند که در تمام ۲۰ دوره رقابت‌ها حضور داشتند. آلمان و ایتالیا با چهار قهرمانی، دومین تیم‌های پرافتخار دنیا هستند، اوروگوئه و آرژانتین با ۲ قهرمانی و کشورهای انگلیس، فرانسه و اسپانیا ۳ کشور دیگری هستند که تجربهٔ کسب عنوان قهرمانی را دارند.

جام جهانی، پربیننده‌ ترین رویداد ورزشی است طوری‌که بازی فینال جام جهانی سال ۲۰۰۶ را که در کشور آلمان برگزار شد، ۷۱۵٫۱ میلیون نفر در سرتاسر دنیا به صورت زنده تماشا کردند.

میزبان ۲ دوره بعدی جام جهانی نیز انتخاب شده‌است که روسیه در سال ۲۰۱۸ و قطر در سال ۲۰۲۲ میزبان رقابت‌ها خواهند بود.

امیدوارم از مطلب “برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ | تاریخ و ساعت پخش فوتبال های جام جهانی روسیه ۲۰۱۸” استفاده لازم رو برده باشید. هرخبر و اتفاق جدیدی راجع به برگزاری مسابقات جام جهانی اتفاق بیفتد در این صفحه بروز رسانی خواهد شد.

امتیاز 4.13 ( 8 رای )
اشتراک گذاری مطلب

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهــم♥ کپی برداری فقط با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد.

Copyright Parsino.com © 2017 - Allrights Reserved